VÅRE LAG I ALDEREN 13-19 ÅR

Frode Tangsveen
Rolle: Foreldrekontakt
E-post: frode@fresutvikling.no
Telefon: 4791757740

Mohamed Abdullahi
Rolle: Hovedtrener lag
E-post: mohamedgjovik@hotmail.com
Telefon: 4745833460

Svein Erik Hagen
Rolle: Trener lag
E-post: sveinehagen@outlook.com
Telefon: 4740401067

Simen Sundberg
Rolle: Trener lag
E-post: simensundberg@gmail.com
Telefon: 4793888605

Erik Hovde
Rolle: Trener lag
E-post:
Telefon: 4791614580

Nassor Habonimana
Rolle: Trener lag
E-post: nassor-1999@hotmail.com
Telefon: 4746535825

Håvar Slåtten
Rolle: Lagleder
E-post: havar.slatten@gmail.com
Telefon: 4791789197

Kristoffer Olsen
Rolle: Trener lag
E-post: krisols996@gmail.com
Telefon: 4798003958

Frode Tangsveen
Rolle: Foreldrekontakt
E-post: frode@fresutvikling.no
Telefon: 4791757740

Mohamed Abdullahi
Rolle: Hovedtrener lag
E-post: mohamedgjovik@hotmail.com
Telefon: 4745833460

Svein Erik Hagen
Rolle: Trener lag
E-post: sveinehagen@outlook.com
Telefon: 4740401067

Håvar Slåtten
Rolle: Lagleder
E-post: havar.slatten@gmail.com
Telefon: 4791789197

Jens Christian Skallerud
Rolle: Trener lag, Hovedtrener lag
E-post: skallerud@campbellco.no
Telefon: 4748286210

Ole Gudbrand Stubbene
Rolle: Hovedtrener lag
E-post: olegudbrand@gmail.com
Telefon: 4790513540

Miriam Dahl
Rolle: Lagleder, Foreldrekontakt
E-post: miriamdahl@live.com
Telefon: 4791991390

Annette Lund
Rolle: Lagleder, Økonomiansvarlig lag
E-post: annette_lund25@hotmail.com
Telefon: 4745044272

Ståle Bokalrud
Rolle: Trener lag
E-post: stabok@icloud.com
Telefon: 4792447844

Sofie Skre
Rolle: Trener lag
E-post: fie.skre@gmail.com
Telefon: 4797108328

Rasmus Fjellseth-Nilsen
Rolle: Trener lag
E-post: rasmusfjellsethnilsen@gmail.com
Telefon: 4797025687

Kristin Margrethe Bratland
Rolle: Lagleder, Foreldrekontakt
E-post: krimbra@gmail.com
Telefon: 4792639969

Mohamed Abdullahi
Rolle: Hovedtrener lag
E-post: mohamedgjovik@hotmail.com
Telefon: 4745833460

Ine Ringvold
Rolle: Lagleder
E-post: ine.ringvold@gmail.com
Telefon: 4799530898

Simen Sundberg
Rolle: Trener lag
E-post: simensundberg@gmail.com
Telefon: 4793888605

Erik Hovde
Rolle: Trener lag
E-post:
Telefon: 4791614580

Atle Haug
Rolle: Økonomiansvarlig lag
E-post: atle@okonomitjenester.no
Telefon: 4741658487

Nassor Habonimana
Rolle: Trener lag
E-post: nassor-1999@hotmail.com
Telefon: 4746535825

Inger Lise Sivesind
Rolle: Økonomiansvarlig lag, Foreldrekontakt
E-post: ingerlisesiv@gmail.com
Telefon: 4795249126

Ane Marte Strømberg
Rolle: Trener lag
E-post:
Telefon: 4748052026

Klaus Hamar
Rolle: Lagleder, Hovedtrener lag
E-post: klaushamar@gmail.com
Telefon: 4741673269

Thomas Berg de Jose
Rolle: Hovedtrener lag, Trener lag
E-post: thomas@dolphitech.com
Telefon: 4790675302

Pål Erik Eng
Rolle: Lagleder
E-post: pal.erik.eng@gmail.com
Telefon: 4795127844

Kristin Hageengen Tokerud
Rolle: Økonomiansvarlig lag
E-post: kristin@ruthogragna.no
Telefon: 4794885484

Morgan Brenden
Rolle: Lagleder, Hovedtrener lag, Økonomiansvarlig lag, Trener lag, Foreldrekontakt
E-post: morganbrendenprivat@gmail.com
Telefon: 4795267987

Bjørn Erik Tokerud
Rolle: Økonomiansvarlig lag
E-post: bjornerik@okhi.no
Telefon: 4792815692

Anders Slåtten
Rolle: Lagleder, Trener lag
E-post: anders_slaatten@hotmail.com
Telefon: 4747284883

Per Hovland
Rolle: Trener lag
E-post: per.hovland@oa.no
Telefon: 4797094558

Finn Kristian Tokvam
Rolle: Lagleder
E-post: finn.kristian@tokvam.no
Telefon: 4791605537

Geir Pettersson
Rolle: Lagleder, Trener lag
E-post: geirbergumpettersson@gmail.com
Telefon: 4792451999

Rafael Veloso
Rolle: Hovedtrener lag
E-post: rafael.henriques.veloso@hotmail.com
Telefon: 4790845561

Lars Furuseth
Rolle: Lagleder, Trener lag
E-post: lars.furuseth@nammo.com
Telefon: 4740649291

Svein Roar Coldevin
Rolle: Lagleder, Trener lag
E-post: svein.roar@coldevin.no
Telefon: 4790133737

Abdinasir Abdillahi
Rolle: Hovedtrener lag, Trener lag
E-post: abbi1002@hotmail.com
Telefon: 4791157315

Roger Svendsen
Rolle: Lagleder, Foreldrekontakt
E-post: svendrog@gmail.com
Telefon: 4790920366

Jan Erik Ødegård
Rolle: Økonomiansvarlig lag, Foreldrekontakt
E-post: jerik74@gmail.com
Telefon: 4793020616

Terje Nyjordet
Rolle: Lagleder
E-post: terje@nyjordet.net
Telefon: 4790724705

Hallgeir Moen
Rolle: Lagleder
E-post: hallgeir.moen@telenor.com
Telefon: 4790092055

Jens Christian Skallerud
Rolle: Trener lag, Hovedtrener lag
E-post: skallerud@campbellco.no
Telefon: 4748286210

Øyvind Enger
Rolle: Lagleder, Økonomiansvarlig lag, Trener lag, Foreldrekontakt
E-post: enger@morsom.no
Telefon: 4797015775

Roger Brevik
Rolle: Foreldrekontakt
E-post: brevik.roger@gmail.com
Telefon: 4790555471

SK Gjøvik-Lyn
Right Menu Icon