Søknad om politiattest

Hva er politiattest?

En politiattest eller en vandelsattest inneholder opplysninger om en persons oppføringer i politiregistrene. Det kreves politiattest i flere yrker – også verv i frivillige organisasjoner.

Hvorfor kreves det politiattest?

Idretten krever fremvisning av politiattest uten anmerkninger – en ren attest – fra alle personer med oppgaver i norsk idrett som innebærer nær kontakt med og/eller et tillitsforhold til barn, unge og personer med utviklingshemming. Det er fordi vi ønsker et trygt og godt miljø for alle våre medlemmer.

Hvem omfattes av ordningen?

Ordningen omfatter både ansatte og frivillige, og gjelder uansett om personen får lønn for oppdraget eller ikke. Det avgjørende er i hvilken grad oppgavene vedkommende skal ha innebærer kontakt med mindreårige og personer med utviklingshemming. Trenere, instruktører og lagledere som skal ha direkte kontakt med mindreårige eller mennesker med utviklingshemming, vil alltid være omfattet av ordningen. Ordningen omfatter bare personer over 15 år.

Mer informasjon om ordningen finner du her:

https://www.idrettsforbundet.no/klubbguiden/politiattest/

https://www.politi.no/tjenester/politiattest/

Er du ansatt, styremedlem, lagleder, trener foreldrekontakt, eller instruktør på FFO/Akademi eller Fotballskole i SK Gjøvik-Lyn skal du søke om politiattest (vandelsattest) på nett.

Det er et krav om å fremlegge ny politiattest hvert tredje år til politiattestansvarlig i SK Gjøvik-Lyn.

Slik søker du elektronisk:

 1. Først må du fylle ut skjema om hvorfor du trenger politiattesten, som du skal legge ved som vedlegg ved søknad: SK Gjøvik-Lyn Politiattest
  1. Skriv ut skjemaet og fyll inn navn, e-post, personnummer, stillingsbeskrivelse (Trener, lagleder, foreldrekontakt, styremedlem ol.) og signer skjemaet.
   1. Du kan skanne eller ta bilde av bekreftelsen hvis du ikke har den digitalt.
   2. Sjekk at filen er lett å lese før du sender den ved søknaden din.
 • Følgende filformater er tillatt: docx, doc, pdf, jpg, jpeg, png, tiff, tif.
 1. Filen må ikke være større enn 4 MB (4194304 Bytes).
 1. Logg inn her
  1. Logg inn med MinID, BankID, Buypass eller Commfides.
  2. Dette bekrefter hvem du er, og du trenger derfor ikke legge ved kopi av legitimasjon.
  3. Fyll ut kontaktinformasjonen.
  4. Valg av formål
   1. Velg «Frivillige organisasjoner» fra nedtrekkliste i skjema på både kategori og formål.
  5. Når du klikker «velg fil» velger du «Bekreftelse på formål» dokumentet som du har fylt ut og skannet inn.
  6. Til slutt velger du «Send inn» i bunnen.
 2. Du vil da motta en politiattest i posten eller på Digipost, dersom du har det.

 

Politattesten må vises frem, skannes inn og sendes post@gjoviklyn.no eller legges i postkassen utenfor kafeen eller inne i gangen ved klubbkontor.

Sender du den elektronisk, husk å stryk over siste del av fødselsnummeret.

 

Søknad om politiattest pr post

Politiet oppfordrer alle til å søke om politiattest (vandelsattest) elektronisk, men hvis du er under 18 år eller av andre grunner ikke har mulighet til å søke elektronisk, kan du sende søknad per post.

Slik søker du om politiattest per post:

Skjema for søknad om politiattest finner du her: https://www.politi.no/tjenester/politiattest/hvor_skal_soknad_om_politiattest_sendes/

Informasjon som må være med i søknaden:

 • Fullt navn, bostedsadresse og personnummer.
 • Dato og år for innflytting til Norge dersom dette er aktuelt.
 • Du må opplyse om hvorfor du trenger politiattesten, og legge ved bekreftelse på dette formålet (se nedenfor).
 • Du kan eventuelt fylle ut søknaden på skjermen, før du skriver den ut på papir og signerer. Hvis du fyller ut søknaden for hånd, er det viktig at du skriver tydelig.

Signatur

Søknaden må signeres etter at den er utfylt og skrevet ut.

Hvis du er under 18 år, må foresatte skrive under sammen med den som søker om attesten.

Legitimasjon:

Kopi av gyldig pass, førerkort eller bankkort med fotografi og signatur.

Bekreftelse på lovlig formål:

Legg ved skjemaet Bekreftelse på formål med politiattest, som du finner her.

Skriv ut skjemaet og fyll inn navn, e-post, personnummer, stillingsbeskrivelse (Trener, lagleder, foreldrekontakt, styremedlem ol.) og signer skjemaet.

Søknaden sendes til:

Politiets enhet for vandelskontroll og politiattester
Postboks 113
9951 Vardø

Politiattesten må vises frem eller skannes inn og sendes pr mail til post@gjoviklyn.no eller legges i postkassen utenfor kafeen eller inne i gangen.

Sender du den elektronisk, husk å stryk over siste del av fødselsnummeret.

SK Gjøvik-Lyn
Right Menu Icon