KAFE & KIOSK

Kafe

SK Gjøvik-Lyn ønsker at klubbhuset skal være et treffpunkt. Den brukes møter, kurs og sosiale happenings. Det betales ikke leie for interne arrangementer, men tiden må uansett bookes for å unngå kollisjoner. Kafeen kan leies til en rimelig penge og leier står selv ansvarlig for evnt bevertning, opprydding og låsing/slukking. Egen instruks gis ut ved henting av nøkkel.
Booking av kafeen avtales med Annette Lund, E-mail: annette_lund25@hotmail.com

I kalenderen under er det oversikt over når det er opptatt/ledig.

Kafeen brukes også tidvis ved kamper og arrangementer på stadion.

 

Kiosk

Kiosken vil fra denne sesongen finnes på plan 1 i klubbhuset. Den drives på dugnad blant klubbens lag.

Normalsesong er i tidsrommet mai – oktober, men kan gå ut over dette.

Kiosken er åpen på alle hverdager, mellom 17.00 og 21.00 (ved sene kamper, til siste kamps pause er over). I helgen justeres åpningstiden etter oppsatte kamper. Andre tidspunkter kan være aktuelle når det er div arrangementer på stadion, dette foregår etter avtale.

SK Gjøvik-Lyn
Right Menu Icon