MER ENN FOTBALL

SK Gjøvik-Lyn ønsker å bidra til et samfunnsansvar i tillegg til å aktivisere rundt 500 aktive spillere i alle aldre.

Først og fremst skal Gjøvik Stadion være et trygt sted å være. Et sted man skal glede seg til å komme og et sted man blir sett og hørt på slik at man kan utvikle seg både som aktiv og som menneske.

Og ikke minst være stolt av å være en del av klubben.

KREFTFORENINGEN

SK Gjøvik-Lyn engasjerer seg kraftig i kampen mot kreft. Klubben har i en årrekke bidratt vesentlig i «Krafttak i Kreft» og i «Kreftkampen» som er en showkamp mellom gamle fotballhelter. Disse to tiltakene har bidratt til å samle inn mer en 2 millioner kroner til Kreftforeningen og det er noe hele klubben skal være svært stolt av. Begge tiltakene videreføres også i år.

https://kreftforeningen.no/stott-kreftforeningen/

PAY IT FORWARD

Klubben engasjerer seg også i kampen mot mobbing. Pay It Forward er en organisasjon som jobber svært aktivt for å endre holdninger i samfunnet rundt mobbing. Den bidrar også med bøker om temaet som gis ut på mange av landets skoler. Organisasjonen kjører også foredrag om dette og er en organisasjon hele klubben vår skal bli kjent med. Klubben lanserer nå en mulighet for å støtte både organisasjonen i kombinasjon med å støtte SK Gjøvik-Lyn sin drift og et valgfritt lag for å samle inn penger til f.eks en cup.

https://payitforward.no/

SK Gjøvik-Lyn
Right Menu Icon