”Et stolt flaggskip for hele Gjøvik”

Klubbens verdigrunnlag

I SK Gjøvik-Lyn skal alle barn og unge som ønsker det oppleve gleden ved å spille fotball i et inkluderende miljø der de kan utvikle sine fotballferdigheter i sosialt fellesskap og ut fra de forutsetninger, muligheter og ambisjoner de selv har.

Målet er:

Flest mulig – Lengst mulig – best mulig

SK Gjøvik-Lyn skal kjennetegnes ved en klar profil ift trygge rammer, holdninger til rusmidler, integrering, fair play, og bruk av sosiale medier, jfr Klubbhåndboken og sportsplan.

Fair-play begrepet innebærer å vise respekt for alle; både i egen klubb og overfor andre klubber, og bidra til et trygt, positivt og integrerende miljø.

Samtidig har SK Gjøvik-Lyn har som visjon å være Mer.
Mer-konseptet er et uttrykk for at klubben har et utvidet samfunnsansvar, og gjør mer enn å spille fotball.

Vi er stolte av SK Gjøvik-Lyn, og vi har det gøy med fotball!

Iført klubbekledning forplikter alle seg til å bære disse verdiene.

Klubben er avhengig av frivilliget, og oppfordrer alle til å engasjere seg og bidra der de kan, slik at SK Gjøvik-Lyn kan oppnå fotballdrømmer for små og store.

SK Gjøvik-Lyn
Right Menu Icon