Klubbens vedtekter

Klubben skal ha en egen vedtekter basert på lovnormen for idrettslag som finnes i lovheftet fra NIF. Klubbens vedtekter skal vedtas på årsmøtet og godkjennes av idrettskretsen.

Stiftet 01. februar 1902, med senere endringer, senest av xx.02.17.

Last ned våre vedtekter i PDF her: ( NY LINK MÅ PÅ PLASS )

SK Gjøvik-Lyn
Right Menu Icon