Utmerkelser

Klubben deler ut ulike utmerkelser for innsats i klubben, ref Vedtekter for SK Gjøvik-Lyn §3(11): Forslag til utmerkelser foretas av et utvalg på tre medlemmer som velges på Årsmøtet for tre år. Utvalget sender forslag til styret som eventuelt enstemmig må godkjenne forslaget. Forslag til nye æresmedlemmer, og medlemmer som bør få hederstegn kan sendes på mail til: post@gjoviklyn.no

Æresmedlemskap

Æresmedlemskap er klubbens høyeste utmerkelse og tildeles medlemmer for usedvanlig dyktig og langvarig arbeid for klubben. Med medlemskapet følger diplom og klubbens merke med gullplate.

Hederstegn

Hederstegnet tildeles medlemmer som gjennom årrekker har ytet fortjenestefullt arbeid for klubben. Med hederstegnet følger diplom og klubbens merke med sølvplate.

Statuetter

Statuett tildeles spillere for 250 kamper eller mer på klubbens førstelag.

SK Gjøvik-Lyn
Right Menu Icon