Dette er SK Gjøvik-Lyn

Klubbnavn: SK Gjøvik-Lyn
Stiftet: 01.02.1902
Postadresse: Postboks 260, 2819 Gjøvik
Besøksadresse: Gjøvik Stadion, Gjøvik
E-post: post@gjoviklyn.no
Hjemmeside: https://www.gjoviklyn.no
Telefon: 959 98 016
Klubbnummer: 05020035
Medlem av: Norges Idrettsforbund
Tilknyttet: NFF indre Østland

Innledning

SK Gjøvik-Lyn klubbhåndbok skal svare på de viktigste spørsmålene om klubben og gjøre det enkelt å finne ut hva som gjelder internt i klubben. Den skal sikre at det er kontinutet i det som bestemmes og gjøres.

Klubbhåndboken er laget av styret etter innspill fra komiteer, utvalg, trenere, utøvere og foreldre i klubben. Håndboken er et verktøy for alle medlemmer, utøvere, foreldre, styret, komiteer, utvalg, ansatte, trener og dommere i vår klubb.

Håndboken skal benyttes til å forstå og kommunisere hva som er viktig i vår klubb, hvem vi er og hvilken målgruppe vi er til for.

Alle tillitsvalgte i klubben plikter å gjøre seg kjent med håndboka.

Håndboka skal benyttes til å forstå og kommunisere hva som er viktig i vår klubb, hvem vi er og hvilke målgruppe vi er til for.

Det er styret i SK Gjøvik-Lyn som er ansvarlig for klubbhåndboka og at denne oppdateres jenvlig.

SK Gjøvik-Lyn
Right Menu Icon