Retningslinjer for bruk av rusmidler

FK Gjøvik-Lyn har tydelige holdninger til rusmiddelbruk.

Klubben er klare på at barn og unge under 18 år som deltar i organisert aktivitet i regi klubben skal møte et trygt idrettsmiljø.

Barn og unge skal ta med seg gode holdninger og sunne verdier fra miljøet de møter i klubben.

At foresatte overleverer ansvaret for barna sine til idretten, er en tillitserklæring som må behandles med respekt.

Ansvarspersoner i klubben er forbilder og rollemodeller som påvirker barn og unges veivalg, også når det gjelder rusmidler.

Dette stiller krav til klubbens medlemmer, involverte og engasjerte, for vi er alle med på å skape den kulturen vi ønsker hos oss.

I sin rolle eller ved representasjon er man en representant for klubben, og skal opptre i henhold til retningslinjene nedenfor.

Rus:

 Ingen skal være ruspåvirket på trening, i konkurranse, på cup eller seminar.

 Tribunekulturen skal være trygg, familievennlig og rusfri.

 Foresatte i samvær med spillere på cup e.l skal avstå fra å bruke rusmidler.

Snus og røyk:

 FK Gjøvik-Lyn arbeider mot bruk av røyk og snus i idrettssammenheng.

 Barn og unge skal møte et røyk- og snusfritt idrettsmiljø.

 Gjøvik Stadion er en røykfri sone.

 Utøvere, trenere, ledere og foreldre skal informeres om de skadevirkninger røyk og snus har på  

     prestasjonsevne og helse.

 Voksne skal opptre som gode rollemodeller for barn og unge ved ikke å bruke røyk og snus i

     idrettslig sammenheng.

Klubbens retningslinjer er i tråd med NIF anbefalinger, vedtatt av Idrettsstyret, se https://www.idrettsforbundet.no/tema/folkehelse-og-skole/alkohol-og-tobakk/

 

 

Kalender

Mars
MTOTFLS
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
2930311234