Organisasjonskart og styrets sammensetning

 Organisasjonskart

Styrets sammensetning og rollebeskrivelser

Styret velges av årsmøte, og har møte ca 1 g/mnd.

Faste saker på møtene:

 Protokoll fra forrige møte.

 Økonomi.

 Rapport fra utvalgene.

 Planlegge nærmeste fremtid.

 Nye saker.

Leder

Fastsette agenda for styremøter og lede møtene.

 Overordnet ansvar for utarbeidelse/videreutvikling av strategi og planer i klubben.

 Oppfølging av alle styremedlemmer og deres oppgaver.

 Overordnet ansvar Kvalitetsklubb.

 Overordnet ansvar for kontakt med fotballkrets, NFF, idrettskrets og NIF.

 Overgangsansvarlig (Se detaljerte oppgaver under Overgangsansvarlig).

 Klubbens pressekontakt.

 Overordnet ansvar for daglig drift, herunder oppfølging av administrative rutiner.

 Overordnet ansvar for klubbens økonomi.

 Overordnet ansvar for markeds- og sponsorarbeid.

Nestleder

Stedfortreder for leder.

 Ansvarlig politiattestordningen.

 Prosjektbaserte oppgaver (tidsbegrensede, varierer fra år til år).

 Ellers definerte oppgaver etter avtale, på samme måte som et ordinært styremedlem.

Administrasjonsansvarlig

Lede utvalget og være styrets kontaktpunkt mot utvalget.

 Føre protokoll fra styremøter.

 Overordnet ansvar for klubbens IKT-systemer.

 Ajourføre klubbhåndboken og være redaktør for klubben eller gruppas hjemmeside.

 Spillerregistrering.

 Søknader (cuper, fotballskoler, sammensatte lag, overårige mm).

 Påmelding av lag.

 Mottak og distribusjon av e-post.

Økonomiansvarlig

Lede og koordinere økonomiarbeidet - og lede et evt økonomiutvalg.

 Koordinere budsjettarbeidet, gjennomføre i tråd med styre- og årsmøtevedtak.

 Rapportere på styremøter, foreslå tiltak hvis det er vesentlige avvik fra budsjettet.

 Følge opp regnskapsfører.

 Ansvar for ajourførte medlemslister, utfaktureringer og utbetalinger.

 Økonomiutvalget skal sikre klubben stabile inntektskilder.

 Følge opp sponsoransvarlig.

Sportslig leder barne- og ungsdomsfotball og sportslig leder seniorfotball

Lede sportslig utvalg og være styrets kontaktpunkt mot utvalget.

    Utvikling og implementering sportsplanen og andre retningslinjer for

     sportslig aktivitet – og at disse blir fulgt.

     Rekruttere trenere og personer i andre sentrale (og sportslige) verv i samråd

     med styret og trenerkoordinator.

     Utvikling av sportslig kompetanse i klubben.

     Representere klubben i sportslig sammenheng ift krets og forbund.

Styremedlem anlegg/drift/vedlikehold

•Lede utvalget og være styrets kontaktpunkt mot utvalget.

•Ansvarlig for klubbens anleggsarbeid.

•Inspisere og holde oversikt over eksisterende anlegg.

•Kontaktperson overfor vaktmestere.

•Samarbeide med andre innen anlegg.

Styremedlem arrangement og marked

Sponsorarbeid.

 Lede utvalget og være styrets kontaktpunkt mot utvalget.

 Overordnet ansvar for kiosk.

 Turneringsansvarlig.

 Overordnet ansvar for Mer-prosjektet.

 Fotballmagasin.

 Kampavvikling 2. og 3. div.

 Kick-off /kick-down.

Styremedlem

Definerte oppgaver og prosjekter etter avtale.

Varamedlem

Trer inn i styret dersom eksisterende styremedlem må tre ut av styret.

 

Kalender

Februar
MTOTFLS
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728