Komiteer og utvalg

Valgkomite

Valgkomiteen oppnevnes av Årsmøte, og rapporterer til årsmøtet.

Valgkomiteens ansvar er å innstille til Årsmøtet navn på kandidater til klubbverv som skal velges på årsmøtet ihht klubbens vedtekter.

Retningslinjer valgkomite.

Valgkomiteen er en uavhengig og selvstendig komite. Ved riktig arbeid er dette klubbens viktigste komite for å sikre at riktige personer velges til å styre klubben.

Det anbefales å ha dialog med styret under prosessen.

Det er viktig at valgkomiteens medlemmer setter seg inn i Vedtekter for SK Gjøvik-Lyn (basert på lovnorm for idrettslag). Det er viktig at valgkomiteen starter arbeidet i god tid før årsmøte. 

Alle kandidater skal være forespurt og sagt JA.

Komiteens innstilling skal foreligge med andre saksdokumenter 1 uke før, ref. Vedtekter for SK Gjøvik-Lyn §13.

Litt om hva Vedtektene for SK Gjøvik-Lyn sier om årsmøte, og valg ihht. Lovnorm for idrettslag og NIFs lov:

For å stille til valg må personen være fylt 15 år og ha vært medlem av idrettslaget i minst èn måned og ha betalt medlemskontingent. Ref.§6 .

En arbeidstaker i idrettslaget er ikke valgbar til verv i laget. Ref § 7. Gjelder ansatte som har dette som hovedgeskjeft. For eksempel trenere eller andre som mottar honorar og kun jobber timer kan velges inn i styret.

Det skal velges personer fra begge kjønn. Sammensetningen av styret skal være forholdsmessig i forhold til kjønnsfordelingen i medlemsmassen, dog slik at ved valg/oppnevning av mer enn tre personer, skal det oppnevnes minst to personer fra hvert kjønn. Ref. § 5.

For andre begrensninger, se loven.

Ny valgkomite

Ny valgkomite skal foreslås av styret (ikke valgkomiteen selv)

Sponsorkomite

Komiteen etableres og ledes av sponsoransvarlig i styret. Komiteen har som hovedoppgave å se på mulige tiltak/aktiviteter som kan øke tilførsel av midler til klubben, og bidra til å gjennomføre de.

Dugnadskomite

Dugnadskomiteen ledes av klubbens dugnadsansvarlig. Komiteen organiserer klubbens dugnader, eks akevittfestival, Dopapirdugnad.m.fl.

Sportslig utvalg

Klubben har et Sportslig utvalg senior, og et Sportslig utvalg for barne- og ungdomsfotball.

Barnefotball (6-12 år), og ungdomsfotball (13-19 år).

Leder av sportslig utvalg barne- og ungdomsfotball er klubbens barnidrettsansvarlig, https://www.idrettsforbundet.no/Nyhet/alle-idrettslag-ma-oppnevne-en-barneidrettsansvarlig/

Utvalgene har møte minimum 6 g/år, og skal ha minimum 2 møter sammen.

De sportslige utvalgene har følgende oppgaver:

o Fremme forslag til retningslinjer for det sportslige arbeidet i klubben for styret.

o Oppfølging og støtte til trenere gjennom trenerkoordinator.

o Oppfølging og støtte til dommere gjennom dommerkoordinator.

o Ansvar for koordinering av hospitering ihht sportplanen.

o Ansvarlig for fotballskoler, FFO og akademi.

Arrangementskomite

Komiteen etableres og ledes av arrangementsansvarlig i styret.

Utvalget har møte minimum 6 g/år.

Komiteens arbeidsoppgaver er:

o Avvikling av seriekamper for seniorlagene

o Kick off/Kick down

o Kioskdrift i sesongen, inkl Partnercup, og andre klubbarangementer.

o Turneringsansvarlig

Anleggskomite

Anleggskomiteen har ansvar for drift og videreutvikling av Stadion i tråd med styrevedtak, og i samarbeid med kommunen og andre aktører på Stadion.

Administrasjonsutvalget

Administrasjonsutvalget ledes av oppnevnt styremedlem, og har ansvar for:

 Medlemssystemet

 Medlems- og treningsavgifter

 Materiell og utstyr til lagene

 Kamp- og dommeroppsett

 Fiks

Kalender

Februar
MTOTFLS
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728