BILLOTTERI – trekning utsatt

Lotteritilsynet gitt tillatelse til å utsette trekning i klubbens billotteri - trekning skjer 22 januar 2021!

2020-11-26
Arve Hansen

Grunnet COVID -19 situasjonen har SK Gjøvik-Lyn av Lotteritilsynet fått tillatelse til å utsette trekning av klubbens billotteri til 22 januar 2021. Opprinnelig dato var fastsatt til 04.12.2020.

Trekningen foretas av Lotteritilsynet nevnte dato og kunngjøres på klubbens hjemme-/ og facebookside 25 januar 2021. Vinnere blir i tillegg kontaktet.

 

De lykkelige vinnere har frist til 25 april 2021 for henting av gevinster.

 

Hvem skal stenge Stadion?