FOTBALLFRITIDSORDNING PÅ PLASSEN!

Gutter og jenter i 2 - 4 klassen ønskes velkommen til FFO skoleåret 2020 / 2021 med leksehjelp, bespisning og aktivitet! 

2020-08-16
Arve Hansen

Velkommen til FFO skoleåret 2020 / 2021!!

Gutter og jenter i 2 -4 klasse på Fredheim og Gjøvik skole ønskes velkommen til klubbens FFO hvor vi stiller med meget trenere og assistenter fra klubbens A-laget.

Fotballfritidsordningen er godkjent av NFF som er ett kvalitetsstempel for både sportslig innhold og organisatoriske forhold for øvrig rundt driften. Dette er et helhetlig tilbud med trening, leksehjelp og et enkelt måltid etter skoletid.

PRAKTISK INFO

HVEM: 2., 3. og 4.klasse dvs født i 2011, 2012 og 2013

NÅR: Mandag, tirsdag og onsdag kl 13.00-16.00 (ungene hentes på respektive skoler ved skoleslutt kl 1315)

HVOR: Gjøvik Stadion

PRISER: 1 dag kr 750,-, 2 dager kr 1 150,- og 3 dager kr 1 600,-.750,- pr måned. Betales forskuddsvis og ½ pris i juni og desember.

PÅMELDING

Send oss påmelding eller spørsmål på post@gjoviklyn.no.

Deltakerens navn, fødselsnummer. trinn, skole, hvilke og antall dager, foresattes navn med adresse, telefon og e-post. Viktig å oppgi feks eventuelle former for allergi.

TILLEGGSINFO

- FFO følger skoleruta og aktivitetene vil i all hovedsak foregå på Gjøvik Stadion.

- Hovedaktiviteten er fotball, men innslag av andre idretter/aktiviteter for å stimulere til bedre koordinasjon og motorikk.

- Den organiserte delen av aktivitet vil vare i ca. 90 minutter.

- Det vil hver dag bli servert et næringsrikt måltid på FFO med varm mat hver 14 - dag.

- Det vil være "stille rom" der deltakerne vil kunne gjøre lekser.

- Klubben har en egen ansvarlig for barna mens de er inne og spiser eller gjør lekser i tillegg til instruktørene som bidrar.

- Deltakerne blir hentet på skolen ved skoleslutt og fulgt til Gjøvik Stadion.

 

Hvem skal stenge Stadion?