Fremtidsrettet årsmøte!

Publisert

Fra røde tall til positivt resultat – et godt stykke arbeid utført.

Et godt besøkt årsmøte (46 stemmeberettigede) torsdag kveld denne uken fikk gode meldinger fra det sittende styret. Så mange tilstede har det ikke vært på mange år, ble det uttalt av noen fra den eldre garde som har vært med rundt årsmøter i flere tiår. Et turbulent fotballår ble avsluttet med gode regnskapstall som fører klubben ut av NFF’s røde sone og eventuelt poengtrekk. Bak de fremlagte tall ligger imidlertid ekstraordinære tiltak og den økonomiske situasjonen er på ingen måter friskmeldt. Les bla. Kontrollkomiteens beretning i årsberetningen (pdf). Se også Arsberetning for A-lag herrer (pdf).

Hensyntatt den økonomiske situasjonen klubben er i/har vært i la følgelig styret frem et budsjett som påpeker en nødvendig kursendring med fokus på å bygge opp en bærekraftig drift i årene som kommer. Budsjettpostene ble godt argumentert fra det sittende styret og enstemmig godkjent fra årsmøtet. Fokuset fremover skal være på kostnadskontroll og bærekraftig økonomi i en langtidsplan, som både nåværende og fremtidige styrer i klubben skal navigere etter. De fremmøtte ble forelagt en årsrapport full av positive nyheter. Klubben kan nå vise til et positivt resultat med i overkant av en halv million kroner for 2023. Større fokus på utvikling av egne spillere fra barne- og ungdomsavdelingene i klubben og opp på klubbens seniorlag, var også et punkt som ble godt mottatt hos de fremmøtte.

Og ikke uventet ble både årsregnskap og budsjett, i likhet med så å si alle andre saker denne kvelden, enstemmig godkjent.

Den sportslige aktiviteten sesongen 2023 har klubben all grunn til å være stolt av. Vi er gode på rekruttdommere og trenerutdannelse, vi oppnådde flere kretsmesterskap i ungdomsfotballen og ikke minst berget vårt senior A-lag plassen i 2 divisjon. Klubben kan se lyst på fremtiden.

Sesongen 2023 har bidratt til slitasje og frafall av styremedlemmer. Valgkomiteen la til tross for dette frem et forslag til et fulltallig styre hvor kandidatene hver for seg ble presentert for årsmøtet. Thomas Almlie (leder), Frank Roger Myrenget (nestleder) med styremedlemmer Svein Erik Hagen, Tina Myhren, Jarl Weddegjerdet og Ida Katrine Solheim Grøndahl ble alle enstemmig valgt av årsmøtet.

Nyvalgt leder Thomas Almlie takket de fremmøtte for et positivt og engasjerende årsmøte.

Oppsummert ble kveldens årsmøte en positiv seanse med gode innlegg og mye framsnakking av klubb og den retningen som nå er staket ut. Selv om klubben har tatt store grep, og kuttet i spillerlønninger og utgifter til administrasjon, så var det en ting som ble fredet av et  unisont årsmøte etter innstilling fra styret, og det var barne- og ungdomsaktiviteter som skal drives på samme måte som før, og med enda større fokus på å skape en god treningshverdag og  mye god aktivitet på stadion.

 

KLUBBEN TAKKER AVGÅENDE STYRE

Klubbens nyvalgte styreleder Thomas Almli (også fungerende styreleder for forrige styre) kommer til slutt med denne uttalelsen: «Når det nye styret nå tar over roret for å føre klubben videre inn i 2024, så er det rett og rimelig at de som fratrer sine verv; Tone Haugom, Dag Erland Olsen, Jon Kveseth og Torbjørn Lønstad blir takket på en ordentlig måte. Jobben disse har gjort på slutten av fjoråret er nevnt over her, men jeg vil gjerne gjenta det, uten dette arbeidet ville vegen videre sett helt annerledes ut. Vi vil derfor si tusen takk for alle bidrag og de hundrevis av timer dere har lagt ned.»

 

Flere
nyheter

SK Gjøvik-Lyn
Right Menu Icon