TRANBERGFLÅA – VEIEN VIDERE

Publisert

Vi innkaller til et medlemsmøte fredag 15. desember.

Tid: Fredag 15.12 kl. 14.00 – 15.00
Sted: kafeen, Klubbhuset

Agenda:
  • Tranbergflåa

SK Gjøvik-Lyn eier Kronprins Olavs veg 27 og 27a – henholdsvis gnr. 67 bnr. 459 og gnr. 67 bnr. 490, begge i Gjøvik kommune. Dette er deler av Tranbergflåa. Tomta 67/459 er på 4 943 kvm mens 67/490 er på 3 551 kvm. Tomtegrunn er i dag regulert til anlegg for lek.

Tranbergflåa har i over 50 år vært benyttet som trenings- og kamparena for SK Gjøvik-Lyn.

SK Gjøvik-Lyn sin økonomiske situasjon er for tiden kritisk. Gjennom møter med Gjøvik kommune høsten og forvinter 2023 har det åpnet seg en mulighet for å avhende eiendommene til Gjøvik kommune, hvor motregning av utestående baneleie til Gjøvik kommune er en del av oppgjøret. Dette må igjen sees i sammenheng med at SK Gjøvik-Lyn sårt trenger mer treningsflater til sine medlemmer gjennom hele året (med ca. 50 lag og over 500 aktive spillere).

Styret ønsker å få gode innspill fra medlemmer i klubben i forbindelse med at saken om evt. avhending av Tranbergflåa skal opp til endelig behandling i ekstraordinært årsmøte rett på nyåret.

Velkommen!

Med vennlig hilsen Styret

NB: Bildet er tatt i forbindelse med ungdomslag som trener på Tranbergflåa.

Flere
nyheter

SK Gjøvik-Lyn
Right Menu Icon