INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆRT ÅRSMØTE I SK GJØVIK-LYN

Publisert

Ekstraordinært årsmøte avholdes tirsdag den 9. januar kl. 1800 i kafèen på Gjøvik stadion.

Det kalles med dette inn til ekstraordinært årsmøte i SK Gjøvik-Lyn.

Det finner sted tirsdag 9. januar kl. 1800.

Saksliste som følger:

  1. Godkjenning av innkalling og dagsorden
  2. Godkjenning av de stemmeberettigede
  3. Valg av møtedirigent
  4. Valg av referent og 2 personer til å underskrive protokollen
  5. Fastsettelse av treningsavgift og medlemskontingent 2024
  6. Vedtektsendring §17
  7. Realisering av Tranbergflåa

For å ha stemmerett må medlemmet ha fylt 15 år, vært medlem av idrettslaget i minst én måned, og ha betalt kontingenten. Medlemmer under 15 år har møte- og forslagsrett.

I vedleggene under finner man relevant informasjon.

Forslag til medlemskontingent og treningsavgift 2024

Forslag til vedtektsendring antall styremedlemmer

SK Gjøvik, ekstraordinært årsmøte januar 2024 med innstilling

Kjøreplan ekstraordinært årsmøte januar 2024

Vi ønsker medlemmene velkommen.

Med vennlig hilsen

Styret

Flere
nyheter

SK Gjøvik-Lyn
Right Menu Icon