Klubbens kamp for tilværelsen

Publisert

Det høres dramatisk ut. Og det er det. Vi velger derfor nå å gå ut til byens og kommunens innbyggere og appellere til hjertene deres.

Vi har valgt å legge oss flate og håper dere forstår hvor viktig det er at vi får hjelp nå. Vi har dessverre ingen rik onkel som fyller opp kontoen vår med et par millioner. Men skal vi klare å starte neste sesong med blanke ark, er det faktisk det vi trenger. Vi håper derfor at dere som leser dette er villige til å hjelpe oss mot dette målet. Hvis mange bidrar med litt og noen kanskje mye, kan vi fortsette den gode jobben for alle disse som er vår bys og kommunes fremtid. Burde vi gjort dette før? Kanskje det, men det er ikke lett å gå inn i denne avkledningsmanøveren. Kunne noe av dette ha vært unngått? Antakelig.

Dette er en bønn fra våre hjerter til deres hjerter…..

La oss forsøke å forklare…

Klubben kan betraktes som en blanding av et lite samfunn og en mellomstor bedrift. Vi har ca 450 aktive medlemmer mellom 6 og 34 år. Hovedsakelig drives klubben på dugnad. Det vil si at de som styrer den, og de som bidrar på andre områder, har faste fulltidsjobber ved siden av.

Vi har mange mål. Hovedmålet er å drive en klubb der barn, ungdom og voksne er i fysisk aktivitet. Vi er opptatt av idretts- og mestringsglede, men også samfunnsnytten av dette. Vi er opptatt av at stadion skal være en trygg plass å være når man ikke er hjemme. Vi er opptatt av å stimulere barn og ungdom til å bli gode lagspillere gjennom oppveksten, ikke bare på fotballbanen. Vi er også opptatt av å ha et A-lag i toppidretten. Dette har verdi på flere områder. De yngre spillerne trenger forbilder og vi jobber hele tiden for å knytte nærere bånd mellom lagene i klubben. Vi ønsker å tiltrekke oss spillere som skal gå på skole her, vi ønsker å dyrke frem A-lagsspillere fra egne rekker og vi ønsker å skape en verdi for Gjøvik som by og kommune. Dette er mål som man bare oppnår over tid. Det er derfor så utrolig flott at vi nå har kommet oss dit at de yngre spillerne vil ta selfies med A-lagsspillerne og få autografene deres!

Det har blitt forsket mye de senere år på sammenhengen mellom fysisk og psykisk helse og på generell helsegevinst i forbindelse med å takle både arbeidslivet og livet generelt. Når man deltar i lagidrett lærer man utrolig mye mer enn fotball. Man lærer å være en del av et lag og jobbe sammen mot felles mål, man lærer å sette andre foran seg selv, men lærer å finne både sine egne og andres styrker og svakheter OG akseptere disse.

Å ligge med brukket rygg er kanskje et gammelt begrep. Likevel er det litt den følelsen vi har nå. Vi har havnet i en veldig vond og vanskelig situasjon, med store mulige ringvirkninger som det jobbes med å finne en løsning på. Dette året har for oss vært en stor kamp, på mange nivåer. Vi har hatt flotte øyeblikk også, med fantastiske cup-kamper og utrolige seiere. Det er jo slik vi skulle ønske å ha det hele tiden. Fotball skaper store følelser – på godt og vondt. Dette ser vi helt fra de aller minste som spiller på knøttelagene. Vi kan anbefale å bare ta seg en ettermiddagstur på stadion, for å oppleve rød & svartkledde små og store menneskers ukuelige energi. Utfoldelse, samhold og latter. Fantastisk!

Vi har hatt vonde konflikter, vi har hatt stor svikt i inntekstgrunnlaget, vi har hatt styreflukt og to runder med poengtrekk for A-laget vårt. Selvsagt er vi skyld i mye av dette selv. Feil valg, for sen eller mangel på reaksjoner og tiltak, for dårlig gjennomførte prosesser.

Så, hva ville konsekvensen bli om vi ikke klarer oss gjennom dette? Tanken på at klubben vår går til grunne er uvirkelig! Det ville være en tragedie for både barn, ungdom og voksne og for byen vår generelt. Det planlegges mange endringer for kommende sesong, som vil forhindre at dette skal skje igjen. Noen grep er allerede tatt og store innsparinger er gjort på flere nivåer. Vi har ikke lyst til å gi oss! Vi er en av landets eldste fotballklubber og det ligger så mye stolthet og kampvilje i vår historie.

Vi blir hjertelig takknemlige for alle som vil hjelpe oss og håper at mange ønsker at SK Gjøvik-Lyn skal drives videre på en god måte.

Du kan Vippse til 95191, bruke konto 2050.09.24021 eller gå inn på Spleis Kjære klubben min – vi skal redde deg | Spleis fra SpareBank 1.

Merk ditt bidrag med «hjelp23»

Firmaer som trenger bilag kan ta kontakt på post@gjoviklyn.no

Flere
nyheter

SK Gjøvik-Lyn
Right Menu Icon