Imponerende Juniorgruppe i klubben vår!

Publisert

En knallsterk sesong har sørget for at juniorene våre ble serie- og kretsmestere i NFF Innlandet og med det også kvalifisert for Interkrets 2024! Her kommer en oppsummering av aktiviteten dette året.

Trening/treningsopplegg

Det har vært god kontinuitet med regelmessige treninger gjennom hele året. Innetreninger i hallen på Vind vinterstid, utetreninger på stadion fra påske. Totalt 147 treninger i tillegg til treningsleir i Spania. Ole Johannes Engelien, Birk Nordheim Stensen og Mohamed Abdulahi (Abdi) har vært trenere, mens Bent Løken, Svein Erik Hagen og Morten Strandengen har vært lagledere.

Frammøte/treningsgiver

Det har vært et varierende antall spillere tilstede på de forskjellige treninger. Antallet har variert fra sju stk. til 23 stk. Dette har vært en utfordring for øktplanlegging og gjennomføring. Hospitering opp for G16 spillere på treninger har vært statisk med fem faste spillere. Hospitering fra G19 opp til treninger på A-Lag har tildels rullert mellom sju forskjellige spillere, der to spillere har hospitert mer enn andre. Jobb, skole, sykdom og skader er gjengangere som forklaring på fravalg av treninger. Det er et stort sprik i gruppa hva angjelder terskel for fravalg.

Kamper

Det ble meldt på 2 lag vårsesongen, der ett kvalifiserte seg til G19 Elite og ett lag ble påmeldt G19-2.divisjon. Uten faste dedikerte voksenpersoner rundt laget i 2. divisjon, samt doble kamper pr. uke  i tillegg til seniorfotball for noen av spillerne ble dette et tilbud som ble valgt bort høstsesong, der det har vært ett lag som har spilt G19 Elite/kvalifisering Interkrets. Høstsesong endte laget som serievinner og kretsmestere med god margin, samt tilbud om Interkrets B i 2024 sesongen.

Resultatet av manglende lavterskeltilbud høst har resultert i frafall. Det er totalt benyttet 33 spillere på totalt 36 kamper gjennom sesong. 14 spillere er i tillegg benyttet i seniorkamper, noen mer regelmessig enn andre.

Laget har deltatt i ordinært NM for G19 og Adidascup hvor begge arenaer har gitt gode referanser mot lag utenfor vår naturlige krets.

Ferdighetsutvikling/spillerutvikling

En klar, og naturlig tendens, med at de som er tilstede på flest treninger har den beste utviklingen. Laget har gjennom året utviklet seg jevnt stigende, der noen har tatt større steg enn andre.

Oppsummering

Alt i alt har vi hatt en fin sesong med positiv utvikling. Gode ressurser rundt laget. Noe uønsket fravalg grunnet manglende lavterskeltilbud. Gode sportslige resultater. Noen dedikerte spillere som totalt sett har etablert en god treningskultur, selv om denne har mye å gå på for flere av spillerne. Det er ønskelig med et klubbstyrt sportslig planverk som går som en rød tråd gjennom ungdomslag til senior.

Sosiale arrangementer

Champions-league kveld med pizza på klubbhuset vinter 2023. Treningsleir Spania april 2023. Grilling etter trening juni 2023. Planlagt felles klubbstyrt avslutning på Grand Hotell samt planlagt PL-kamp på skjerm med påfølgende mat på stadion 23. november. Treningsleir i Spania trekkes her frem særskilt, som et tiltak som bygger relasjoner og lag. I et kost/nytte-perspektiv er pizza og tv-kamp samt grilling etter trening tiltak som har stor verdi og liten kostnad.

Sportslig opptreden/disiplinærforhold

Laget har gjennom sesong vist en god evne til å balansere råskap og fair-play. Disiplinære forhold er løst med hurtig adressering og saklig tilnærming. Ingen alvorlige hendelser og generelt lite uønsket adferd. Vi ender på totalt 27 gule kort og ett rødt kort fordelt på 16 spillere.

Flere
nyheter

SK Gjøvik-Lyn
Right Menu Icon