SK Gjøvik-Lyn heier på utdanning!

Publisert

Vi i klubben jobber kontinuerlig for at så mange som mulig av ressurspersoner i lagene har god og nødvendig trenerkompetanse!

NFF tilbyr et utdanningsforløp for trenere på alle stadier i syklusen. Det er strukturert som en stige der alle må starte med det første trinnet, nemlig GRASROTTRENER.

SK Gjøvik-Lyn jobber nå sammen med Indre Østland Fotballkrets med å arrangere internt grasrottrenerkurs for klubbens trenere. Lisensutdanningen er trinn 1 av 4 i NFFs trenerutdanning, og er rettet mot de som ønsker å trene barn og ungdom samt de som har ambisjoner om å fortsette utdanningsløpet og jobbe i voksenfotballen.

Kurset gir deg kunnskap om:

 • Fotballens verdigrunnlag
 • God sportslig klubbdrift
 • Hvordan du kan lede både spillere, gruppe og lag
 • Hvordan du kan bidra til trivsel og utvikling, både på og utenfor banen

Lisensutdanningen for grasrottrenere består av fire delkurs, og gir deg både teoretisk læring i klasserom og praksis ute på feltet. Delkurs 1 ble avholdt i juni med 8 deltagere, og delkurs 2 gjennomføres i disse dager med 13 deltagere.

Det andre trinnet i trenerstigen er UEFA B lisens. SK Gjøvik-Lyns egen Birk Henning Stensen Nordheim gjennomfører i disse dager denne utdanningen.

UEFA B-lisensutdanningen arrangeres over to fellessamlinger, hvor den første har en varighet på 7 dager (søndag-lørdag) og den andre på tre dager (fredag – søndag)

Perioden mellom første samling(er) og siste samling er ca. 3 mnd. Denne perioden brukes til selvstudie, arbeid i egen klubb og arbeid med skriftlig oppgave om sentrale temaområder.

Utdanningen foregår med:

 • E-læring (hjemme)
 • Klasseromsundervisning og praksis (på fellessamling)
 • Mellomfasearbeid (i egen klubb)

Opptakskrav:

 • Gjennomført NFF Grasrottrenerutdanning / UEFA C.
 • Deltakelse på forkurs til UEFA B.
 • Minimum ett års trenererfaring etter NFF Grasrottrenerutdanning / UEFA C.

Kriterier:

 • Gjennomført forkurs med teori og praksis.
 • Trenererfaring.

Hovedtemaer UEFA B

 • Praksisøkter, herunder planlegging, gjennomføring og evaluering av treningsøkter
 • Relasjonskompetanse
 • Mestringsorientert ledelse
 • Læring og formidling
 • Treneren på feltet
 • Fysisk trening
 • Kampanalyse
 • Spillerutvikling, blant annet «NFFs Landslagsskole» 13-16 år

SK Gjøvik-Lyn heier på utdanning og jobber kontinuerlig for at så mange som mulig av ressurspersoner rundt lagene har god og nødvendig trenerkompetanse. Vi ønsker lykke til med videre utdanningsløp både til Birk og deltagere på Grasrottrenerkutset.

Flere
nyheter

SK Gjøvik-Lyn
Right Menu Icon