Innkalling til ekstraordinært årsmøte i SK Gjøvik-Lyn

Publisert

Tirsdag 5. september 2023 kl. 19.00 i kafeen på Gjøvik Stadion.

Saksliste som følger:

1. Godkjenning av innkalling og dagsorden
2. Godkjenning av de stemmeberettigede
3. Valg av møtedirigent
4. Valg av 2 personer til å underskrive protokollen
5. Valg av nye styremedlemmer

For å ha stemmerett må medlemmer ha fylt 15 år, vært medlem av idrettslaget i minst en måned, og ha betalt kontingenten. Medlemmer under 15 år har møte- og forslagsrett.

Med vennlig hilsen
Styret

Flere
nyheter

SK Gjøvik-Lyn
Right Menu Icon