Vellykket medlemsmøte

Publisert

Mandag kveld var det invitert til medlemsmøte i klubbhuset. Nesten 50 personer meldte seg på og kom for å høre både nyheter, planer og generell status.

Det var i anledningen laget en presentasjon med nærmere info om alle punktene på agendaen og den som ønsker å se denne kan klikke seg inn i dokumentet som følger denne artikkelen.

Her kommer en rask gjennomgang av kveldens punkter:

Det er planlagt cuper, i mai kommer Totenbanken minicup, en cup med treerfotball for de aller minste. I august kommer en cup for de litt større, som spiller femmer og sjuerfotball. Sistnevnte er en del av en større plan sammen med Gjøvik Hockey og Gjøvik Håndballklubb, som sammen skal skape Gjøvik Expo Cup.

Status lag/trenere: i barne/ungdomsfotballen er det pr dd meldt på 10 jentelag (2008 – 2016) og 23 guttelag (2007 – 2016). Barn født 2017 er på vei inn i systemet og 2018 vil starte opp i august. Abdi er ansatt som spillerutvikler for årsklassene 13 – 19 år. I seniorklassene har vi 2 lag på G19 og 3 seniorlag; A-lag (2div.), reservelag (4div) og breddelag (6 div). Når det gjelder trenere er det stort sett foreldrebasert frem til 16 år, med innslag av ungdommer fra klubben, som holder på med trenerkurs. Veldig positivt med kursing og muligheter i egen klubb!

Medlemskontingent blir hvert år fastsatt av årsmøtet. For de aktive er dette svært viktig da man dermed blir forsikret gjennom lagsforsikringen. Er man medlem kan man også være med å påvirke driften av klubben via stemmerett. Midlene blir blant annet brukt til å drifte Spond, den interne infokanalen. Nytt av året er familie-medlemskap.

Treningskontingent settes også av årsmøtet og er differensiert etter alder. Disse midlene er helt avgjørende for å være med å dekke klubbens utgifter og drift. Ved å gå inn i presentasjonen kan man se viktig og detaljert info om hva dette går til.

Styret tar opp igjen tråden for å bli Kvalitetsklubb. Dette er en sertifisering som NFF har og den angir tonen for utviklingsarbeid mellom klubb og forbund og legger føringer for helhet og kvalitet på aktivitetene. Viktige faktorer er organisasjon, kompetanse, samfunn og verdiarbeid. Alt dette skal skape stabil og forutsigbar drift av klubben. I prosessen ligger også utvikling av ny sportsplan som skal sikre kvalitet på treningsfeltet/kamparenaen. Det er ønskelig å i større grad å bringe jenter inn i klubben og legge til rette for at de blir lengre. Det foreligger forslag om et fond for å hjelpe de som ønsker å delta på lagene, men som av ulike grunner ikke klarer å betale kontingent. NFF har funnet ut at fotballaktiviteter sparer Norge for helseutgifter på flere milliarder kroner ved å skape mer robuste mennesker.

Det er ønskelig for styret å komme nærmere lagene og gjøre veien kortere for mer dialog. Det er derfor et stort ønske å bli invitert på foreldremøter. Slik vil begge parter være mer informert om ting som rører seg og små utfordringer kan løses før de blir til problemer.

Økonomi er alltid et stort og utfordrende tema. Å drive en så stor klubb, med både bredde og topp, er utfordrende. Baneleie og drift av lag er en stor post. Vi anbefaler å gå inn i presentasjonen for å få mer forståelse av hvor pengene går og hva ting faktisk koster.

Konseptet «Sammen». Administrasjonen har jobbet frem et nytt konsept. Dette handler om de forskjellige måtene vi samhandler på, både internt i klubben og eksternt med for eksempel skoler og bedrifter. Samfunnsutvikling og bærekraft er viktige temaer for oss. Det er laget en flott brosjyre som brukes for å engasjere nye bidragsytere og re-engasjere eksisterende/tidligere.

Som et godt internverktøy er det laget en flott dugnadskalender. Denne er sendt ut til de forskjellige lagene og vil innen kort tid bli å finne på hjemmesiden. Målet er å skape forutsigbarhet og å kunne vise god respekt for de som gir av sin tid.

Det er svært gledelig at så mange kom til møtet vårt og at de var engasjerte, med spørsmål og gode innspill. Kontakten på kryss og tvers av organisasjonen er uvurderlig og kun sammen kan vi bli bedre!

Møtet ble avsluttet med å understreke at vi har et stort behov for flere frivillige. Klubben drives hovedsakelig på dugnad og det er helt avgjørende at mange bidrar. Om vi er mange, blir det litt mindre jobb på den enkelte. Her trengs ikke nødvendigvis masse kunnskap og erfaring, husk at alle er gode til noe! Man skal heller ikke glemme verdiene av å stille opp, her møter man kanskje nye venner, blir bedre kjent og føler på fellesskapet. Ikke minst kan man på dette viset være gode forbilder for barna, som jo utvilsomt er fremtiden!


Powerpoint:

Medlemsmøte 6. mars 2023

Flere
nyheter

SK Gjøvik-Lyn
Right Menu Icon