Gratulerer med dagen jenter!

Publisert

Sportsklubben Gjøvik-Lyn er opptatt av å ha flere jenter og kvinner i aktivitet.

Vi i Sportsklubben Gjøvik-Lyn er opptatt av å ha flere jenter og kvinner i aktivitet, inn i trenerroller og på styrerommet. Vi må være mangfoldige der beslutninger tas, og 8. mars er en viktig dato for oss i forhold til vårt bærekraftsmål nr. 5 om likestilling i klubben og samfunnet ellers.

Historie er viktig på en slik dag, og det er hele 108 år siden første gang kvinnedagen ble feiret i Norge. Det ble dog ikke en regelmessig markering før Norges Demokratiske Kvinneforbund ble stiftet i etterkrigstiden. Når den nye kvinnebevegelsen oppstod i 1970 tok en gruppe fra Kvinnefronten i Oslo initiativ til en felles markering med flere andre kvinneorganisasjoner. Siden ble dagen en viktig markeringsdag – landet over gikk små og store demonstrasjonstog, noen med en håndfull deltakere, andre med flere tusen. Dagen hadde sin storhetstid i 1970-årene, og spesielt i 1978 da over 20 000 kvinner og menn gikk i tog over hele landet.

Etter FNs internasjonale kvinneår i 1975 ble dagen i 1977 gjort til FN-dag og en av flere av organisasjonens årlige merkedager. Dagen ble dermed en mer upolitisk dag enn tidligere. I noen land gjenspeiler dagen fortsatt sine venstreradikale røtter, mens den i vesten i senere tiår har blitt en mer upolitisk og sosiokulturell feiring av kvinner.

Vi gratulerer igjen med dagen og gleder oss til flere jenter på Stadion i fremtiden!

Flere
nyheter

SK Gjøvik-Lyn
Right Menu Icon