FAGSKOLEN INNLANDET ER VÅR NYE 1902 – PARTNER.

Publisert

SK Gjøvik-Lyn & Fagskolen Innlandet inngår samarbeid for å legge til rette for toppfotball kombinert med studier på Gjøvik.

Ny 1902-partner

SK Gjøvik-Lyn er svært stolte over at Fagskolen Innlandet har valgt å innlede et samarbeid med oss. Med fagskolen på laget, kan vi stå enda bedre rustet til å tilby «toppfotball for lokale spillere». Det er viktig for oss at vi sammen med den enkelte spiller kan legge til rette for utdanning parallelt med fotballkarrieren. Med en av landets største offentlige fagskoler på laget står vi sammen om å realisere dette. Samtidig ønsker klubben å nå ut til flere av byens studenter, slik at de kan få et forhold til klubben vår.

Utdanner arbeiderne Norge trenger

Basert på Innlandets behov for kompetanseutvikling, tar Fagskolen Innlandet imot studenter fra hele Norge. Årlig utdannes 1 700 studenter her innenfor tekniske fag, landbruksfag, helse- og oppvekstfag, og økonomi- og ledelsesfag. Nærmere hundre ansatte med teoretisk utdannelse i kombinasjon med relevant erfaring fra yrkeslivet, videreutdanner fagarbeidere basert på behov som til enhver tid etterspørres i arbeidslivet. Dette gjør vi gjennom både hel- og deltidsstudier, samt kortere modulbaserte studieløp. På den måten skal vi bli arbeidslivets foretrukne læringsarena og samarbeidspartner for utvikling av høyere yrkesfaglig kompetanse.

Arbeidslivets skole

Undersøkelser som årlig gjennomføres av NHO, viser at kvinner og menn med utdannelse fra fagskolene er svært ettertraktet i arbeidslivet. Over 50 % av organisasjonens medlemsbedrifter har behov for ansatte med fagskolebakgrunn. Samarbeid med arbeidslivet er veldig viktig for skolen. Vi har tett dialog med lokale og nasjonale virksomheter, og kanskje spesielt Raufossindustrien. Vi utdanner menneskene Norge trenger!

En framtidsrettet skole

I framtiden skal skolen blant annet tilby flere studietilbud innenfor grønne, miljøvennlige og bærekraftige studier, spesielt innen jord- og skogbruk. Vi har en målsetting om å øke antall studenter med 10 % hvert år. Dette er realistisk da både statlige og fylkeskommunale myndigheter ønsker å satse på fagskolene og høyere yrkesfaglig utdanning.

Flere
nyheter

SK Gjøvik-Lyn
Right Menu Icon