Innkalling til ekstraordinært årsmøte i SK Gjøvik-Lyn

Publisert

Styret innkaller til torsdag 22. september 2022 kl. 18:00 i kaféen på Gjøvik stadion.
Styret innkaller herved til ekstraordinært årsmøte i  Sportsklubben Gjøvik-Lyn.

Ekstraordinært årsmøte avholdes torsdag den 22. september 2022 kl. 18:00 i Kafèen på Gjøvik stadion.

Saksliste:

  1. Godkjenning av innkalling og dagsorden
  2. Godkjenne de stemmeberettigede
  3. Valg av møtedirigent
  4. Valg av referent og 2 personer til å underskrive protokollen
  5. Låneopptak
  6. Valg

For å ha stemmerett må medlemmet ha fylt 15 år, vært medlem av idrettslaget i minst én måned, og ha betalt kontingenten. Medlemmer under 15 år har møte- og forslagsrett.

Med vennlig hilsen
Styret i SK Gjøvik-Lyn

Flere
nyheter

SK Gjøvik-Lyn
Right Menu Icon