Kommentar til avisinnlegg om klubbens økonomi

Publisert

Sportsklubben Gjøvik-Lyn ønsker å informere om historikk og utvikling rundt klubbens økonomi etter siste tids oppslag i lokalavisen.

Alle klubber som skal spille i PostNord-ligaen (2. divisjon) må innfri Norges Fotballforbund (NFF) sine krav for klubblisens. Disse kravene omfatter følgende:

  • Anlegg
  • Sportslig
  • Økonomi
  • Organisasjon & administrasjon

Klubbene sender inn en lisenssøknad til NFF innen utgangen av mars, og blir deretter plassert i enten grønn, gul eller rød sone.

SK Gjøvik-Lyn havner etter opprykk i rød sone fordi vi hovedsakelig ikke innfrir ett av de økonomiske kravene fra NFF. Dette kravet er at klubbene som skal ha lisens må ha positiv egenkapital. Ved utgangen av 2021 var klubbens egenkapital negativ, kr -433.359.

Det er svært mange som har jobbet hardt for å bedre klubbens egenkapital og økonomi siden snuoperasjonen startet i november 2018. På det tidspunkt var kortsiktig gjeld, ubetalte regninger og negativ egenkapital totalt sett på nærmere -3.000.000 kr. Denne gjelden ble i hovedsak påført klubben i løpet av årene 2017 og 2018.

Det har selvsagt vært et mål for klubbens styre at vi på sikt bygger opp en positiv egenkapital slik at vi bedrer likviditeten og at vi kan bygge opp en buffer. Det er viktig å presisere at klubben har gått med overskudd i 2019 (266.469 kr.), 2020 (374.850 kr.) og i 2021 (290.360 kr.).

NFF sin lisensnemd krever en handlingsplan for å komme seg ut av rød sone. Denne handlingsplanen hadde klubben allerede lagt. Det er den vi jobber etter og har fått godkjent av lisensnemda.

NFF sin lisensnemd krever videre at klubben har positiv egenkapital innen 31.10.2022. Det er målet vi nå jobber mot, og som vi skal klare!

Med vennlig hilsen
Styret i Sportsklubben Gjøvik-Lyn

Flere
nyheter

SK Gjøvik-Lyn
Right Menu Icon