ORIENTERING – SK GJØVIK-LYN

Publisert

Klubbens mål og strategi ligger fast.

Med medieoppslagene som har vært i det siste forstår vi i styret at enkelte lurer på hva som skjer og hva dette har å si for klubbens arbeid med å sikre en fortsatt positiv utvikling.

Vi i styret ønsker å forsikre medlemmer og støttespillere om at vedtatte mål og strategi er uendret og at vi jobber hardt hver dag for å realisere disse. Det er veldig mange – store og små – som gjør en formidabel innsats for klubben, og det er nettopp dette fellesskapet – ikke enkeltpersoner – som skal sikre fortsatt positiv utvikling for klubben.

Til grunn for klubbens arbeid ligger det en langsiktig strategiplan. Klubben ønsker å være et naturlig flaggskip for Gjøvik kommune og for lokale spillere med ambisjoner.

Klubben er viktig for hele Gjøvik med tanke på samfunnsansvar, sosial tilhørighet, en aktiv hverdag og læring man kan dra nytte av resten av livet.

Vi er stolte av vår historie og ønsker å gjenskape ny stolthet med nye prestasjoner. Vi ønsker å være en ambisiøs og hardtarbeidende klubb med sterkt fellesskap.

Dette har på ingen måte endret seg.

For å nå målsetningene våre, la vi for en tid tilbake en plan med kort- og langsiktige tiltak. Vi er på god vei gjennom gode resultater for våre seniorlag, stor aktivitet i barne- og ungdomsavdelingen,
rekruttering av daglig leder og positivt samarbeid med kommune, naboklubber, sponsorer og andre støttespillere.

Det er ingen endringer i denne planen og klubbens styre, ansatte, trenere, medlemmer og frivillige jobber hver dag for å gjennomføre denne.

Tidvis er det noen humper i veien.

Behovet for ny styreleder for klubben følges naturlig opp av valgkomiteen og etter hvert årsmøtet – etter gjeldende regler. Disse humpene i veien må håndteres, men vi mister ikke fokus av den grunn og fortsetter vårt daglige arbeid med å nå våre langsiktige mål.

Underveis holder vi stø kurs!

Med sportslig hilsen
Styret i SK Gjøvik-Lyn

Flere
nyheter

SK Gjøvik-Lyn
Right Menu Icon