https://totenbanken.no/

Vi som arbeider i banken har sterk tro på at lokalbankens nærhet til kundene er en styrke i konkurransen med de store bankene, og gleder oss over utviklingen samtidig som vi ser for oss en spennende og krevende fremtid med stadig skarpere konkurranse.

Millioner til lokalsamfunnet
Totens Sparebank har nedfelt i vår strategi at vi skal bidra til at lokalsamfunnet er et godt sted å bo og arbeide, og vi gir årlig ca 10 millioner kroner tilbake til lokalsamfunnet i form av sponsoravtaler og «gaver til allmennyttige formål».

Vi har ca 100 sponsoravtaler med lokale klubber, lag og foreninger, og får årlig rundt 400 søknader til vårt gavefond.

Nøkkelfakta:

  • Grunnlagt i 1854
  • Nest største sparebank i Eika Alliansen
  • 5 kontorer (Lena, Raufoss, Gjøvik, Hamar, Råholt)
  • 90 ansatte
  • 21 milliarder i formidlingskapital

Eika Alliansen
Totens Sparebank er en av de største medeierne i Eika Alliansen, en gruppe bestående av ca 75 selvstendige, lokale norske sparebanker og OBOS.

Eika tilbyr tjenester som forsikring , kapitalforvaltning, leasing, kredittkort og eiendomsmegling.

Gruppen er en av de største aktørene i det norske bankmarkedet og den viktigste i store deler av distrikts-Norge.