Vi søker daglig leder!

Publisert

Dette er nok en drømmejobb for den som er glad i fotball eller brenner for å utvikle et idrettslag i stor fremgang. Vi ønsker en person med fokus på klubbdrift og utvikling av organisasjonen.

Det vi ikke ønsker er en person som har lyst til å jobbe med sport. Her har vi allerede 3 heltidsansatte trenere som har kompetanse på dette. Selvsagt er interesse og kunnskap om fotball en fordel.

For å søke send en mail med CV til styreleder Geir Langedrag. Du kan også kontakte han på mobil for evt spørsmål. geir.langedrag@gjoviklyn.no / 950 57 627.

Søknadsfrist: Snarest mulig men vi venter gjerne på rett kandidat.

_______________________________________________________________________

ARBEIDSINNSTRUKS DAGLIG LEDER

Daglig leders nærmeste overordnede er styret og daglig leder rapporterer til styreleder.

OVERORDNET ANSVAR

 • Ansvarlig for den daglige driften av SK Gjøvik-Lyn
 • Daglig leder er klubbens daglige økonomileder i samarbeid med regnskapsbyrå.

HOVEDOPPGAVER

 • Ansvarlig for at ajourhold av klubbens medlemsregister.
 • Informasjon og kommunikasjon til klubbens medlemmer og tillitsvalgte.
 • Sørge at klubbens aktiviteter planlegges og forberedes etter en definert årsplan
 • Ansvarlig for å utvikle og følge opp klubbens utvalg for å sikre ressurser og kompetanse.
 • Sørge for at klubbens anlegg og utstyr blir forsvarlig forvaltet og vedlikeholdt i samarbeid med Gjøvik Kommune.
 • Ansvarlig for at klubben følger gjeldende lover og regler, og retningslinjer fra styret.
 • Daglig leder vil etter nærmere avtale ha eget budsjett for inntekter.
 • Skaffe, organisere og videreutvikle inntektsbringende tiltak og dugnader.
 • Påmelding av lag for alle klubbens lag innenfor kretsens frister.
 • Innkreving av avgifter til medlemmene som medlems og treningsavgifter.

MYNDIGHET / FULLMAKT

 • Daglig leder avgjør saker knyttet til den daglige driften etter detaljert fullmakt fra styret. I saker hvor Styrets beslutning ikke kan avventes avgjøres saker med styrets leder
 • Daglig leder fastsetter instrukser og rutiner for klubbens aktiviteter og oppgave
 • Daglig leder representerer SK Gjøvik-Lyn utad i saker som har med klubbens drift å gjøre
 • Daglig leder deltar på klubbens styremøter men har ikke stemmerett
 • Forberede og gjennomføre saker som behandles av klubbens styre.

Flere
nyheter

SK Gjøvik-Lyn
Right Menu Icon