Vi ønsker oss ny daglig leder!

Publisert

SK Gjøvik-Lyn er en klubb i stor fremgang med et A-lag i Norsk Toppfotball. Som en del av vår strategiplan søker vi etter en person som kan bidra med å videreutvikle klubben vår.

Vi er åpne for alle type søkere men det viktigste er å finne en person som brenner for klubbdrift og som er dyktig til å kommunisere med klubbens ansatte, medlemmer, foreldre og alle våre frivillige rundt lagene. Og en person som kan holde kontroll på økonomi og aktiviteter.

Det vi ikke ønsker er en person som har lyst til å jobbe med sport. Her har vi allerede 3 heltidsansatte trenere som har kompetanse på dette. Selvsagt er interesse for fotball en fordel.

For å søke send en mail med CV til styreleder Geir Langedrag. Du kan også kontakte han på mobil for evt spørsmål. geir.langedrag@gjoviklyn.no / 950 57 627.

Søknadsfrist: Snarest mulig men vi venter gjerne på rett kandidat.

_______________________________________________________________________

Den korte versjonen av rollebeskrivelsen ser slik ut:

ARBEIDSINNSTRUKS DAGLIG LEDER

Daglig leders nærmeste overordnede er styret og daglig leder rapporterer til styreleder.

ORGANISASJON OG PLASSERING

Daglig leder rapporterer til klubbens styre.

OVERORDNET ANSVAR

 • Ansvarlig for den daglige driften av SK Gjøvik-Lyn
 • Daglig leder er klubbens økonomileder, og skal sørge for at klubbens regnskap er i samsvar med lover og forskrifter

OVERORDNET ANSVAR

 • Ansvarlig for at klubbens medlemsregister og generell informasjon til medlemmene.
 • Daglig leder er ansvarlig for å sørge at klubbens aktiviteter forberedes i en definert årsplan gjennomføres optimalt
 • Daglig leder er ansvarlig for å utvikle klubbens utvalg for å sikre ressurser og kompetanse i klubben.
 • Daglig leder skal sørge for at klubbens anlegg og utstyr blir forsvarlig forvaltet og vedlikeholdt i samarbeid med Gjøvik Kommune.
 • Daglig leder skal sørge for at klubben følger gjeldende lover og regler, og retningslinjer fra styret.
 • Daglig leder vil etter nærmere avtale ha eget budsjett for inntekter.

MYNDIGHET / FULLMAKT

 • Daglig leder avgjør saker knyttet til den daglige driften etter detaljert fullmakt fra styret. I saker hvor Styrets beslutning ikke kan avventes, avklarer Daglig leder beslutning direkte med Styrets leder.
 • Daglig leder fastsetter instrukser for klubbens oppgaver
 • Daglig leder representerer SK Gjøvik-Lyn utad i saker som har med klubbens drift å gjøre. Saker av prinsipiell art avklares med leder av Styret.
 • Daglig leder deltar på klubbens hovedstyremøter. Daglig leder har ikke stemmerett, men har rett og plikt til å uttale seg.
 • Skaffe, organisere og videreutvikle inntektsbringende tiltak og dugnader.
 • Påmelding av lag for alle klubbens lag innenfor kretsens frister.
 • Forberede og gjennomføre saker som behandles av klubbens styre.

Flere
nyheter

SK Gjøvik-Lyn
Right Menu Icon