Innkallelse til digitalt årsmøte

Publisert

Pga Covid19 restriksjoner måtte vi flytte klubben ekstraordinære årsmøte som skulle vært 9.desember på Gjøvik Stadion. Nytt tidspunkt blir 16.desember kl 18.00 via Teams.

Meld deg på ved å sende en mail til geir.langedrag@gjoviklyn.no

AGENDA

1. Godkjenning av innkalling og dagsorden

2. Antall stemmeberettigede

3. Valg av møtedirigent

4. Valg av referent og 2 personer til å underskrive protokollen

5. Fastsettelse av treningsavgift for 2022

6. Styret ber om mandat til å evt. ansette en daglig leder

7. Valg

 

Flere
nyheter

SK Gjøvik-Lyn
Right Menu Icon