Vi holder stand!

Publisert

Det siste året med Corona har snudd opp ned på det meste enten det gjelder fotball eller livene våre generelt. Det er derfor utrolig flott å kunne dele med dere at aktiviteten i klubben vår har overlevd, og vel så det.

Det er hverken ukjent eller spesielt for vår klubb at Coronatiden har skapt mange utfordringer. Siden mars i fjor har vi vært igjennom permitteringer, økonomiske vanskeligheter, strenge regler for gjennomføringer av aktivitet og delvis kamptørke. Det gjør oss derfor så glade å se at ikke bare har vi meldt på like mange lag i seriespill som i fjor, vi har faktisk 2 lag mer enn i fjor!

I barne- og ungdomsfotballen har vi meldt på 39 lag i alderen 7-16 år. Av disse er det 11 jentelag og 28 guttelag. Hard jobbing fra styret med å legge til rette for aktivitet, hardtjobbende lagledere, trenere og støtteapparat får ta æren for at vi sammen har klart dette.

Leder i kretsen vår, Janicke Gonstad, forteller at klubbene i kretsen har vært utrolig flinke til å opprettholde aktiviteten, til tross for alle restriksjonene. I senior bredde, spesielt menn, er antallet lag det samme som før. Det er noen færre lag på damesiden. I ungdomsfotballen er det også uendret. Kretsen ser på dette som veldig gledelig.

Alvor fra dag 1

I sesongen 2020 har vi måttet gjennomføre en rekke hygienetiltak på stadion med vasking av utstyr både før og etter trening. Vi har hatt treninger uten kontakt og med både 1 og 2 meters avstand mellom spillerne. Dette er ikke fotballtreninger slik vi ønsker de skal være, men vi fikk til et bra opplegg med bla. stor innsats fra Richard Taylor som laget til gode øvelser som ble brukt på de fleste lagene. Det var gledelig med en halv sesong med seriespill på ettersommeren/høsten i fjor. Foreldre stilte opp som «Korona vakter» på stadion med registreringsskjema for tilskuere. Den innsatsen som ble gjort for å opprettholde aktivitet er uten tvil hovedgrunn til at vi har likt antall lag til sesongen 2021.

Som nytt av året har vi lag på J17 og G19-2. Dette er gode eksempler på at det er jobbet bra i klubben. J17 er det samme som J2005 med flere kretsmesterskap bak seg. G19-2 er et resultat av god jobbing i fjorårets G16, og utrettelig jobbing av sportslig ledelse i seniorgruppen.

Det er utvilsomt gruppene over 20 år det har gått hardest ut over. Disse har ikke kunnet trene med fullkontakt på noe som føles som en evighet og ikke sett snurten av kamper og seriespill. Det er beundringsverdig å klare å holde motivasjonen oppe i slike tider, men her gasses det på og samholdet er upåklagelig. Vi bøyer oss i støvet både for trenere, hjelpere rundt lagene og ikke minst spillerne!

…og ellers i landet

Rundt om i vårt langstrakte land er det store forskjeller på hvordan Corona har påvirket klubbene. Mange sliter med stort frafall på lagene, røde tall i regnskapene og sponsorer som trekker seg. Verdien av barn og unges deltakelse i idrett generelt er stor når man ut over selve aktiviteten ser på fysisk, sosial og psykisk helse. Nå har tilbudet vært redusert i ett år og skuffelser og nedstenging har kommet på løpende bånd. Skulle man for eksempel være så uheldig å miste ett årstrinn så har jo dette konsekvenser for mange kommende år.

NFF og kretsene har kvalitetssikret data og sammenlignet antall påmeldte lag til seriespill i 2020 med 2019 sesongen for aldersgruppen 8-19 år. Tallene viser at det er 1628 færre lag som er påmeldt i 2020 enn i 2019, det vil si et frafall på rundt 8 prosent. Dette er høyt, men før barne- og ungdomsfotballen åpnet fryktet man et frafall på 20 til 30 prosent. Dette viser hvor viktig det er med kamper for motivasjonen til lag og spillere. Aktivt arbeid med smittevern og ikke minst innsatsen som er lagt ned av klubber for å skape trygghet for spillere, frivillige og foreldre, har vært helt avgjørende for at frafallet ikke er større, sier direktør for aktivitet og utvikling i NFF, Alf Hansen.

Han er imidlertid fortsatt bekymret for frafall i barne- og ungdomsfotballen. Vi er bekymret for langtidsvirkningene av fravær av aktivitet, for vi har enda ikke oversikt over frafall av spillere. Mange kretser melder om klubber som melder på lag i lavere spillform fra 11-er til 9-er, sier Hansen.

For breddefotballen over 20 år har NFF ingen tall som resultat av at det hverken er åpnet for trening med kontakt eller kamper. – Her er krisen fortsatt dyp og reell. Det er en slitasje og utmattelse over å måtte vente på svar, og flere klubber melder om spillere som sliter med motivasjonen. Vi mener det er avgjørende at vi som minimum kommer i gang med vanlig kontakttrening nå for å hindre et større frafall inn mot sesongen 2021, avslutter Hansen.

I utgangspunktet skulle det blitt spilt 130.000 kamper nasjonalt før koronarestriksjonene satte en stopper for vårsesongen. Nå rulles snart det nye oppsettet ut, med rundt 12.000 færre kamper.

På andre sia

Ser vi over Mjøsa, til Furnes, uttaler leder i Furnes Fotball Vegard Engebretsen at de var oppe i 430 medlemmer. Nå er de nede i 350 cirka. Det er med andre ord 80 barn og unge som har sluttet i klubben etter at koronatiltakene satte en stopper for all idrett i midten av mars i fjor. Det gikk mange uker før de fikk begynne å trene igjen. Dette har selvfølgelig store konsekvenser og det er mange lag som vil slite med å kunne gjennomføre serien. Det er flere nye regler nå, som blant annet sier at en spiller ikke kan spille på flere lag samtidig, og dermed kan små klubber få problemer med å stille lag til kamper.

Indre Østland fotballkrets er bekymret for dem som slutter. Det er ikke automatisk sånn at de finner seg en annen idrett å drive med i stedet. Vi ser at veldig mange havner i sofaen, foran en skjerm. Det vil ha noe å si for folkehelsa på lang sikt.

Noen klubber har opplevd det motsatte, de har fått flere spillere. Dette gjelder for eksempel Brumunddal Fotball som har fått flere spillere i denne perioden. Bekymringer her som ellers er for de over 20 år som fortsatt må vente. Alle ønsker å spille kamper. Det er derfor de trener nesten daglig. Når de ikke får det tilbudet, kan det gå på motivasjonen løs.

Olsvik-utvalget

Tidligere i år ga Norges Fotballforbund et oppdrag til en utvalgsgruppe ledet av Ørjan Olsvik som er professor i medisinsk mikrobiologi ved Universitetet i Tromsø. Oppdraget gikk ut på at NFF ønsket en bredest mulig utredning av effekten av å åpne for ordinær trening i breddefotballen. Utvalget, som i tillegg til Olsvik, besto av Kristoffer Paulsen Vatshaug og Iver Strandheim, konkluderte med at ordinær trening i breddefotballen (20+) ikke vil ha vesentlig påvirkning på smittetrykket i samfunnet.

Det som er nytt nå og som vi ønsker å dele med flest mulig er den jobben som har blitt gjort gjennom Olsvik-utvalget. Utvalget jobbet intensivt i to uker med å vurdere alt av forskningsgrunnlag med tilstrekkelig kvalitet på fotball og koronasmitte. Konklusjonen på det vitenskapelige arbeidet var at selve fotballaktiviteten i seg selv innebærer svært lav smitterisiko, og hvis man følger strenge retningslinjer for alt rundt aktiviteten så vil ikke åpning for ordinær trening påvirke smittetrykket i samfunnet, forteller Strandheim. Olsvik-rapporten leverte i tillegg til hovedkonklusjonen ni tydelige anbefalinger til NFF om hvordan trening i breddefotballen kunne organiseres for å sikre nettopp dette. Umiddelbart etter at Norges Fotballforbund fikk overlevert rapporten startet arbeidet med å lage en protokoll og et planverk for breddefotballen for voksne basert på anbefalingene fra Olsvik-rapporten.

Vi føler oss også sikre på at vårt konkrete planverk, som vi mener viser at man kan sette i gang breddefotball for voksne uten å øke smittetrykket i samfunnet, også kan være et kraftfullt politisk verktøy i seg selv for å få denne gruppen fotballspillere i gang med ordinær aktivitet igjen. Vi klarer ikke å se at myndighetene har gode argumenter for å holde stengt for ordinær trening for voksne breddefotballspillere, og vi har solid vitenskapelig bevis for at det er slik. Dette må vi få på dagsorden.

Vi holder ut!

Enn så lenge må vi leve med venting og strenge regler. Vi må holde håpet og motet oppe og konsentrere oss om lyset i enden av tunellen. Vi kan forstå teorien, men det er likevel ikke lett å like det alt sammen. Foreldre og foresatte har en svært viktig rolle, spesielt i yngres avdeling, med å gå foran som gode eksempler og dra i riktig retning. Klubben har valgt å jobbe på, på alle måter. Når vi ser at vi holder aktiviteten på nivå og til og med litt stigende, er vi sikre på at det snart blir bedre tider!

Kilder: NFF, IØFK v Gonstad, SK GL v Solheimsnes

Flere
nyheter

SK Gjøvik-Lyn
Right Menu Icon