DIGITALT ÅRSMØTE TIRSDAG 20. APRIL

Publisert

Årsmøtet i SK Gjøvik-Lyn 2021 avholdes digitalt i Teams. Det betyr at de medlemmene som ønsker å delta må melde seg på. Møtet starter tirsdag 20. april kl. 18.00

For å få deltatt på årsmøtet må du melde deg på via mail eller spond innen søndag 18. april. Påmelding gjøres da ved å oppgi at du vil delta på årsmøtet og du vil da motta en link til møtet. Dette gjelder også for eventuell presse som ønsker å delta.

Årsberetningen og saksliste for årsmøtet sendes ut på Spond til alle medlemmer. Hvis noen ønsker det tilsendt på mail så kan man be om dette.

Kontakt oss på mail post@gjoviklyn.no for påmelding og for å få tilsendt årsberetningen og sakslisten.

Velkommen!

Flere
nyheter

SK Gjøvik-Lyn
Right Menu Icon