2 nye styremedlemmer valgt inn på årsmøtet

Publisert

Klubben gjennomførte i går et vellykket digitalt årsmøte hvor vi utvidet styret med 2 nye medlemmer som får ansvaret for hvert sitt nye område

Stig Morten Kristiansen får ansvaret for det nyopprettede området Klubbutvikling mens Hege Engen får ansvaret for et område vi styrker kraftig, nemlig Media. Stig Morten er jo en ekte Lyn gutt og bidrar med nye ideer, pågangsmot og gjennomføringsevne. Hege har mange års erfaring fra Raufoss fotballen i mange ulike roller og vil styrke oss med sin kompetanse på flere områder enn media.

Vi ønsker begge velkommen inn i styret og er takknemlig for å ha de med på laget!

Årsmøtet viste at klubben kunne vise et overskudd på nesten 375 000 og på god vei mot målet om positive egenkapital. Noe som revisor roste klubben for og viser at dagens styre jobber målrettet mot økonomi. Årets godkjente også et ambisiøst budsjett som vil kreve mye av styret og personer som bidrar på ulike områder.

Vi hadde også besøk av Espen Haug som forklarte hvordan A-laget har jobbet hardt for å holde det gående og være forberedt til en sesongstart som var umulig å spå. Videre fortalte han om satsningen i ungdomslagene med klubbtrenere på de fleste lag og Rich Taylor sin rolle som ansvarlig for å utvikle spillere på alle lag på 13-19 år samtidig som hovedtrener for vårt ambisiøse G19 lag. Innsatsen til J15 ble også berømmet som endte med kretsmesterskap og at vi i 2021 stiller med en J17 for første gang på mange år. Barnefotballen fikk gjennomført kamper på høstsesongen men hadde et utfordrende år med strenge krav rundt smittevern.

Ellers viste styrets årsberetning om jobben med å etablere en langsiktig strategiplan i samarbeid med Vidar Davidsen som konsulent. Planen har fokus på identitet, sportslig utvikling, økonomi og organisasjonsutvikling. Klubben har som alle vet også gått tilbake til sine røtter ved å ta tilbake Sportsklubben Gjøvik-Lyn sine farger og logo og at alle lag vil spille i rødt og svart med helt nye drakter fra sesongen 2021.

Organisasjonen har blitt videreutviklet på markeds og mediasiden bl.a. med et meget kompetent mediautvalg, ny hjemmeside i samarbeid med NTNU og vår egen Ole Thomas Skogli og innføring av Spond som klubbverktøy og kommunikasjonsplattform internt i klubben. Her må vi rose en dyktig Spond gruppe som har bestått av Morgan Brenden, Frode Tangen og Fredrik Lykken som har gjort en særdeles god jobb. Jobben rundt å utvikle organisasjonen vil fortsatt være viktig for klubben.

Klubben har i tillegg vært aktive med samarbeid med Vind på talentutvikling og damefotball. Videre jobbes det med et samarbeid med Gjøvik Hockey og Gjøvik Håndball. Det er også etablert kontakt med både NTNU, Gjøvik Vdgs og Bjørnsveen Ungdomsskole for å finne samarbeidsformer. Og det jobbes aktivt med videreutvikling av Gjøvik Stadion og mot anlegg generelt i Gjøvik kommune.

Etter årsmøtet ble det gjennomført et medlemsmøte hvor styret svarte på spørsmål rundt nye treningsavgifter og om budsjettet for 2021. Her kom det mange gode og saklige innspill som klubben tar med seg videre og vil se på om er mulig å gjennomføre. Klubben fikk også ros for at klubben er på rett vei og at mye bra har skjedd i 2020.

Flere
nyheter

SK Gjøvik-Lyn
Right Menu Icon